Vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus, hooldus ja remont

Vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus, hooldus ja remont

Majandustegevuse registreering MTR 10485027

Teenuste hinnad kokkuleppel

tel 506 7925 Eldur Lainjärv

tel 509 6711 Janek Lainjärv
Kutsetunnistus nr 067299, kehtivus 03.02.2012-02.02.2017,
kvalifikatsioon - ehitusjuht III, väljaandja Eesti Ehitusettevõtjate Liit

tel 53 42 0027 Erki Lainjärv